main-logo

Зареєстровано законопроект №6255 щодо впровадження електронного аудиту (е-аудиту)

На сайті ВРУ було зареєстровано законопроект №6255 щодо впровадження електронного аудиту (е-аудиту) ⬇️
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73120
0️⃣3️⃣▫️1️⃣1️⃣ з’явився текст цього законопроєкту.
МЕТА ▶️
✔️удосконалення ризик-орієнтованих підходів на доперевірочному та перевірочному етапах;
✔️підвищення швидкості, точності та ефективності результатів перевірок;
✔️створення можливостей для платників податків щодо самоперевірки поданої податкової звітності;
✔️зменшення кількості податкових запитів до платників податків;
✔️зменшення податкових правопорушень та судових спорів;
✔️зменшення особистих контактів між платником податків та контролюючим органом, зниженню впливу «людського фактору»
‼️ПРО головне ↩️
обов’язок подання стандартного аудиторського файлу SAF-T буде виникати у великих платників податків з 01.01.2025 р., а у платників, визначених ст. 180 ПКУ, – з 01.01.2027 р.
🚫ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками стандартного аудиторського файлу SAF-T, пропонують накладати штраф (штрафи) у розмірі:
✔️100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року для великих платників податків;
✔️10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року для платників податків, визначених ст. 180 ПКУ, крім самозайнятих осіб, зазначених у пп. 14.1.226 ПКУ.
Коли набере чинності закон у разі його прийняття❓
⏩з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2025 року (це стосується штрафів за неподання стандартного аудиторського файлу SAF-T)