main-logo

Аудиторська реформа: оприлюднено проект Закону, який регулюватиме аудиторську діяльність

3 лютого 2017 року у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект №6016 “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”
Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою приведення норм національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема із положеннями Директиви 2006/43/ЄС та Регламенту 537/2014.
Законопроектом передбачається визначити правові засади аудиту фінансової звітності, здійснення аудиторської діяльності в Україні та врегулювання відносин, що виникають при її здійсненні.
Закон поширюватиметься на аудиторів, суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та видів діяльності, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Метою законопроекту є:
підвищення рівня довіри інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств, у т.ч. державних компаній, забезпечення її прозорості та зіставності;
дерегуляція аудиторської діяльності;
можливість виходу аудиторських компаній України на європейські ринки за рахунок визнання еквівалентності систем;
розширення ринку аудиторської діяльності;
підвищення престижу та довіри до діяльності аудиторів;
викорінення корупції;
підвищення довіри населення до українських банків, страхових компаній, інших публічних компаній, в т.ч. державних підприємств;
створення належних умов для виходу національних компаній на ринки капіталу;
підвищення довіри регуляторних органів до фінансової звітності компанії;
створення позитивного інвестиційного клімату України.
Законопроектом також встановлено, що всі аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності підлягатимуть суспільному нагляду. Відповідальним за здійснення суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні буде Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, який буде складатися з:
Ради нагляду за аудиторською діяльністю
Інспекції із забезпечення якості.
Планується, що Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю забезпечуватиме здійснення нагляду і нестиме відповідальність за нагляд за:
1) реєстрацією аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
2) впровадженням міжнародних стандартів аудиту;
3) контролем за атестацією аудиторів та безперервним навчанням аудиторів, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності;
4) контролем якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності;
5) дисциплінарними провадженнями щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності;
6) застосуванням стягнень.