main-logo

Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

              З 17 серпня 2021 року набрав чинності наказ Мінфіну від 04.06.2021 № 317 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», відповідно до якого внесено зміни та доповнення:
             1.1. До Податкової декларації з податку на прибуток підприємств доповнено новим рядком 7.1 щодо відображення інформації у разі здійснення діяльності нерезидентом на території України через постійне представництво;
             1.2. До додатків до Декларації:
                   1.2.1. у додатку ПН передбачено відображення інформації про нерезидента, який є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу із джерелом походження з України;
                   1.2.2. у додатку РІ:
             • виключено різницю, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування щодо суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети (редакція підпункту 140.5.15 пункту 140.5 статті 140 Кодексу діяла до 01.01.2021) (рядок 3.1.14);
             • доповнено новою різницею щодо збільшення фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду на суму витрат, пов’язаних із виконанням умов договору про надання бюджетного гранта, понесених у поточному звітному періоді за рахунок таких грантів (підпункт 140.5.16 пункту 140.5 статті 140 Кодексу) (рядок 3.1.14);
             • доповнено новими різницями щодо зменшення фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду:
             • на суму бюджетних грантів (підпункт 140.4.8 пункту 140.4 статті 140 Кодексу) (рядок 3.2.6);
             • на суму отриманої одноразової компенсації суб’єктам господарювання (пункт 54 підрозділу 4 розділу XX Кодексу) (рядок 4.2.22);
             • на суму списаних штрафних санкцій і пені (пункт 54 підрозділу 4 розділу XX Кодексу) (рядок 4.2.23).
                 1.2.3. у додатку АМ передбачено відображення інформації про капіталізовані проценти, включені до собівартості необоротних активів (підпункт 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 Кодексу) (рядок КП).
              Детальніше за посиланням:
https://zir.tax.gov.ua/main/lastupdate/