main-logo

Змінено критерії підприємств звітність яких підлягає обов’язковому аудиту з 2018 року

09.11.2017

З набуттям чинності з 1 січня 2018 року Закону №2164, яким змінено Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Окрім нововведень, що стосуються нових визначень, вимог до ведення бухгалтерського обліку, оформлення первинних документів суттєвих змін зазнав порядок подання та оприлюднення фінансової звітності . А саме, суб’єкти суспільного інтересу, великі  та середні підприємства а також підприємства , що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин вже в 2018 році повинні оприлюднювати фінансову звітність разом з аудиторським висновком.

Класифікація підприємств  на мікро, малі, середні та великі за критеріями  наведено в таблиці

Критерій / Вид п-ва Мікропідприємства Малі Середні Великі
балансова вартість активів – до 350 тис. євро; до 4 млн. євро; – до 20 млн. євро; – понад 20 млн. євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тис. євро;  – до 8 млн. євро; – до 40 млн. євро;  – понад 40 млн. євро;
середня кількість працівників – до 10 осіб. – до 50 осіб. – до 250 осіб. – понад 250 осіб

* Належність до того чи іншого виду підприємства  визначається за показниками на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, за умови якщо вони відповідають щонайменше двом з трьох критеріїв

** Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

 

Критерій / Вид п-ва Мікропідприємства Малі Середні Великі
балансова вартість активів – до 10, 80 млн. грн.; до 123,48 млн. грн.; – до 617,40 млн. грн.; – понад 617,40 млн. грн.;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 21,60 млн. грн.;  – до 246,96 млн. грн.; – до 1,23 млрд. грн.;  – понад 1,23 млрд. грн.;
середня кількість працівників – до 10 осіб. – до 50 осіб. – до 250 осіб. – понад 250 осіб.

*** За курсом НБУ станом на 09.11.2017 – 30,87