main-logo

ВПЕРШЕ НА ЗАКАРПАТТІ! Навчання та підготовка до здачі екзамену/диплому АССА DipIFR

Аудиторська компанія Varianta вперше на Закарпатті в березні-травні 2019 року проводить навчальний курс з підготовки до здачі іспиту на отримання міжнародного диплому  «ACCA DipIFR (rus)»  

Курс навчання спрямований на отримання Міжнародного диплому, який підтверджує наявність практичних знань в області Міжнародних стандартів фінансової звітності, їх інтерпретацію і застосування.

Диплом АССА з міжнародної фінансової звітності (АССА ДипІФР) – це кваліфікація, розроблена Асоціацією Сертифікованих Присяжних Бухгалтерів Великобританії (АССА), провідною міжнародною організацією, що об’єднує професіоналів в області бухгалтерського обліку, корпоративних фінансів та управлінського обліку.

Про програму

  • Тривалість курсу: 10 занять (днів) по 8 годин.
  • Графік занять (конкретні дати) уточнюється за погодженням із групою, заплановано 3 дні у березні, 3 дні у квітні, 4 дні у травні;
  • Іспит – 7 червня 2019;
  • Лектор: Харламова Олена
  • Вартість курсу – 12 500,00 грн. (аудиторні заняття + роздаткові матеріали + дистанційний курс з доступом 24/7)
  • Вартість реєстрації на іспит 3 960 грн. (оплачується слухачами після реєстрації)
  • Місце проведення: МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ( 89600, Закарпатська обл., м.Мукачево вул. Ужгородська, 26 )

Навчання та іспит за програмою АССА ДипІФР буде відбуватися російською мовою.

Диплом АССА ДипІФР зараховується при проходженні повного курсу на отримання професійного сертифікату АССА англійською мовою.

Лектор

Харламова Олена Вікторівна ректор Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів, генеральний директор Агентства по МСФЗ, партнер групи компаній «ДеВізу», віце-президент ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України», AССА DipIFR, ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-Professional, сертифікат викладача AССА DipIFR (АТС, Москва), доктор економічних наук, експерт по МСФЗ.

Для участі в навчальному курсі необхідно заповнити заявку та на надіслати її на електронну адресу varianta.ua@gmail.com.

Детальна інформація:

 (03131) 3-23-53

+38 (050) 779 42 60

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

А Международные законодательные источники

  • Структура Совета по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (СМСФО)

В Элементы финансовой отчетности

1) Признание выручки

2) Основные средства

3) Обесценение активов

4) Аренда

5) Нематериальные активы и гудвил

6) Запасы

7) Финансовые инструменты

8) Обязательства – резервы, условные активы и обязательства

9) Вознаграждения работникам, в том числе после окончания трудовой деятельности

10) Налоги в финансовой отчетности

11)Влияние изменения валютных курсов

12)Сельское хозяйство

13)Платежи с использованием акций

14)Разведка и оценка минеральных ресурсов

15)Оценка справедливой стоимости

С Представление отчетности и дополнительное раскрытие информации

1) Подготовка отчета о финансовом положении, отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе

2) Прибыль на акцию

3) События после отчетной даты

4) Учетные политики, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки

5) Раскрытие информации о связанных сторонах

6) Операционные сегменты

7) Требования к отчетности малых и средних предприятий

D Подготовка внешней финансовой отчетности объединенных компаний ассоциированных и совместных предприятий

1) Подготовка внешней консолидированной отчетности группы

2) Объединение бизнеса – внутригрупповые корректировки

3) Объединение бизнеса – корректировки справедливой стоимости

4) Объединение бизнеса – ассоциированные и совместные предприятия