main-logo

Відшкодування залишку від’ємного значення сум ПДВ після спливу термінів позовної давності

24.11.2017

Листом ДФС від 19.10.2017 № 2304/6/99-95-42-03-15/ІПК, надано індивідуальну податкову консультацію щодо можливості отримання бюджетного відшкодування від’ємного значення ПДВ, сформованого в періодах, строк позовної давності яких минув.

А саме,  термін «позовна давність» та порядок її обчислення визначено главою 19 «Позовна давність» Цивільного кодексу України (далі – Цивільний кодекс). Зокрема, під терміном «позовна давність» розуміється строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Статтею 257 Цивільного кодексу встановлено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. При цьому за зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання (ст. 261 Цивільного кодексу).

Відповідно п. 102.5 ст. 102 Податкового кодексу України (далі – Податковий кодекс) визначено, що заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених Податковим кодексом, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

Утім, визначені главою 19 ЦК та пунктом 102.5 ПК терміни не стосуються порядку відшкодування ПДВ, встановленого статтею 200 ПК, і показників звітності з ПДВ.

Таким чином, у разі заявлення суми ПДВ до бюджетного відшкодування, платник податку має право враховувати у складі заявленої до бюджетного відшкодування суми ПДВ залишок від’ємного значення податку до повного його погашення, незалежно від сплину термінів позовної давності (1095 днів), у випадку коли суми ПДВ, з яких сформовано такий залишок, сплачені постачальникам товарів/послуг.