main-logo

Відповідальність за неправильно складені первинні документи

22.06.2017

Мін’юст у Листі від 23.02.2017 р.№ 6508/105-0-2-17/7 пояснює  щодо відповідальності бухгалтера за неправильно складені первинні  документи.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 130 КЗпПУ працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків.

При покладенні матеріальної відповідальності права й законні інтереси працівників гарантуються шляхом установлення відповідальності лише за пряму дійсну шкоду, тільки в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли таку шкоду заподіяно підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність зазвичай обмежується певною частиною заробітку працівника та не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників визначено ст. 133 КЗпПУ.

Своєю чергою, випадки повної матеріальної відповідальності передбачено ст. 134 КЗпПУ.

Водночас ст. 136 та 138 КЗпПУ встановлено, зокрема, що покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника чи вповноваженого ним органу, а керівниками підприємств, установ, організацій та їх заступниками — за розпорядженням вищого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника.

Розпорядження власника чи вповноваженого ним органу або вищого в порядку підлеглості органу має бути зроблено не пізніше 2-х тижнів із дня виявлення заподіяної працівником шкоди та звернено до виконання не раніше 7-ми днів із дня повідомлення про це працівника. Якщо працівник не згоден із відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в порядку, передбаченому законодавством.

У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом подання власником або вповноваженим ним органом позову до суду.

Для покладення на працівника матеріальної відповідальності за шкоду власник або вповноважений ним орган повинен довести наявність умов, передбачених ст. 130 КЗпПУ.