main-logo

ВАСУ: Отримання прибутку не є обов’язковою кваліфікуючою ознакою для визнання діяльності як господарської. Збитковість окремої операції не може свідчити про її негосподарський характер.(справа № К/800/15199/16, 16.08.16)

05.09.17

Предметом цієї справи став позов Державного підприємства «Завод ім. В.О. Малишева» до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління ДФС про скасування трьох податкових повідомлень-рішень повністю, і двох – у певній частині. Вказаними ППР відповідач (ДПІ) значно збільшив позивачеві суми грошового зобов’язання з ПДВ, зменшив суму бюджетного відшкодування з ПДВ, зменшено розмір від’ємного значення суми ПДВ,  зменшив суму від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток, а також збільшив суму грошового зобов’язання з земельного податку з юридичних осіб.

Такі  свої рішення та дії відповідач мотивував завищенням ДП «Завод ім. В.О.Малишева» від’ємного значення об’єкту оподаткування податком на прибуток у зв’язку із здійсненням реалізації товару за цінами, нижчими від їх собівартості.

ВАСУ погодився з задоволенням позовів та скасуванням податкових повідомлень-рішень, Постановою окружного адміністративного суду та ухвалою апеляційного адміністративного суду, виходячи з наступних приписів чинного законодавства, що регламентує здійснення підприємницької діяльності та податкової політики держави, а саме.

Згідно з ч. 1 ст. 3 ГК України господарська діяльність – це діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Ст. 42 ГК України визначено, що підприємництвом є самостійна, ініціативна, систематична господарська діяльність, яка здійснюється на власний ризик з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Тобто, отримання прибутку не є обов’язковою кваліфікуючою ознакою для визнання діяльності як господарської. Збитковість окремої операції не може свідчити про її негосподарський характер.

При цьому вичерпний перелік випадків, коли фактичні витрати не включаються до складу валових витрат визначено Законом «Про оподаткування прибутку підприємств» та ПКУ. Реалізація продукції за ціною, нижчою від собівартості до такого переліку не входить.

Неотримання підприємством доходу від окремої господарської операції не свідчить про те, що така операція не пов’язана з господарською діяльністю підприємства, оскільки при здійсненні господарських операцій існує звичайний комерційний ризик не отримати дохід від конкретної операції.

Як зазначив суд,  податковим органом не доведено здійснення підприємством господарських операцій з метою штучного завищення валових витрат задля заниження об’єкту оподаткування.