main-logo

Утримання податку на доходи нерезидентів під час виплати нерезиденту винагороди за договором про надання брокерських послуг

10.10.2017

ДФСУ розглянула лист щодо утримання податку на доходи нерезидентів під час виплати нерезиденту винагороди за договором про надання брокерських послуг. В листі йшлося, що резидент придбаває у нерезидента брокерські послуги, які надаються за межами митної території України.

У ст. 14 Кодексу визначене поняття доходу з джерелом походження з України, яким вважається будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні. Доходи які були отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу. Перелік доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, визначено п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Відповідно ст. 141 Кодексу до таких доходів нерезидента включаються, зокрема доходи у вигляді брокерської, комісійної або агентської винагороди, отриманої від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів стосовно брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом або його постійним представництвом на території України на користь резидентів.

При цьому ключовою умовою для оподаткування такого доходу є здійснення фактичних виплат брокерської, комісійної або агентської винагороди стосовно брокерських, комісійних або агентських послуг.

Отже, доходи нерезидента у вигляді брокерської, комісійної або агентської винагороди, отриманої від резидента за виконані брокерські, комісійні або агентські послуги на користь такого резидента, підлягають оподаткуванню відповідно до вимог 141 Кодексу, якщо інше не встановлено правилами міжнародного договору, незалежно від місця надання нерезидентом зазначених послуг.

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору (ст. 3 Кодексу). В Україні застосування зазначених процедур регламентоване положеннями ст. 103 Кодексу.

Повний текст консультації можна переглянути на офіційному сайті ДФС.