main-logo

Підтвердження реальності господарської операції. Судова практика

26.06.2017

Фабула судового акту: ВСУ спростував три рішення судів на користь платника податків і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції у зв’язку із поверхневістю, неповнотою та поспішністю судів при дослідженні господарських операцій цього платника податків на предмет їх реальності та товарності.

Отже, реальні зміни майнового стану платника податків є доказом господарської операції, яка дозволяє віднести грошову суму такої операцію на витрати та зменшити оподатковуваний дохід платника податків. Одак, досліджувати документи, які тільки формально описують зовнішню форму господарської операції недостатньо для її пітвердження. Для достатніх доказів необхідні документи, які б розкривали внутрішню суть такої операції, її справжність та економічну вигоду, ділову мету.  Якщо таких документів немає у матеріалах справи, і вони не були надані платником податків під час перевірки, то підтвердити реальність та товарність спірної господарської операції неможливо (ЗУ  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Ставлячи під сумнів господарські операції платника податків з контрагентами ВСУ  підкреслив, що у справі відсутні докази, які б підтверджували здатність контрагентів виконати прийняті на себе договірні зобов’язання, за які їм були сплачені кошти. Зокрема, судам слід було перевірити чи має   контрагент позивача управлінський та/або технічний персонал, основні кошти, виробничі активи, складські приміщення, транспортні та інші засоби, що можуть свідчити про можливість здійснення ним операцій з поставки сировини; чи технічні умови виготовлення замовленої продукції. Підлягають з’ясуванню й умови поставки сировини, зокрема, чи володіє контрагент виробничими та технологічними потужностями і має спеціально підготовлених працівників (персонал), за наявності яких може організувати та виконати поставку сировини для позивача, чи поставило воно насправді продукцію, якщо так, то як саме; що свідчить про її переміщення і доставку; як повинно було оформлятись виконання поставки тощо.