main-logo

Нові ПН/РК вже з 01 грудня!

З 1 грудня 2018 року діють нові форми податкової накладної та розрахунку коригування!!!

Опублікований 06.11.2018 року у виданні «Офіційний вісник України» № 85, Наказ Мінфіну від 17.09.2018 р. №763  набрав чинності з  01.12.2018 р.

Згідно цього наказу внесяться зміни до розрахунків коригування та форми податкової накладної. Отже, з цього моменту, реєстрація в ЄРПН здійснюється за новими формами незалежно від дати складання таких ПН/РК.

Для користувачів програми M.E.Doc  на офіційному YouTube каналі опубліковані відеоінструкції щодо можливості автоматичного перетворення ПН/РК старих форм в нові, створення ПН та РК на основі форм, що діяла до 01.12.2018 року.

Для Вашої зручності, ми підготували узагальнені дані щодо особливостей заповнення податкової накладної та розрахунку коригування за новими формами.

НОВА ПОДАТКОВА НАКЛАДНА – ЗМІНИ ГРУДЕНЬ 2018
Нові реквізити ПН У заголовній частині ПН з’явився новий реквізит «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта».
(Звертаємо увагу на те, що відповідно до пп.«г» п.201.1 ст.201 ПКУ обов’язковим реквізитом ПН є саме податковий номер платника податку (продавця та покупця), а не індивідуальний податковий номер.) Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають у разі, якщо покупець або продавець — фізична особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.
У табличній частині ПН з’явилася нова графа 11 «Сума податку на додану вартість».
Її потрібно буде заповнювати у гривнях з копійками із зазначенням після коми до шести знаків включно. Натомість графі «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника» присвоєно номер 12.
Якщо ПН/РК складає або отримує філія у рядках «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» та «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» зазначаються дані головного підприємства — платника податку.
Зведені ПН Порядок складання зведених ПН дещо змінився. Тепер у верхній лівій частині таких ПН у графі «Зведена податкова накладна» замість позначки «Х» слід зазначати код ознаки залежно від ситуації, а саме:
1 — у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п.198.5 ст.198 ПКУ;
2 — у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п.199.1 ст.199 ПКУ;
3 — у разі складання зведених ПН, особливості заповнення яких викладено в п.15 Порядку № 1307 (перевищення бази оподаткування над ціною постачання);
4 — у разі складання зведених ПН, особливості заповнення яких викладено в п.19 Порядку № 1307 (ритмічний або безперервний характер постачання).
Складання зведених ПН на осіб, не зареєстрованих платниками ПДВ у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться відмітка «Х» та зазначається тип причини 02. При цьому у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а в рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта» не заповнюється.
Зведені ПН з кодами ознак 1 та 2 § у графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (ПІБ);
§ у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «600000000000»;
§ рядок «Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта» не заповнюється;
§ у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини (04 — Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання; 08 — Складена на постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ; 09 — Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування ПДВ; 13 — Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності).
Складання зведених ПН з кодом ознаки 4 на покупців — неплатників ПДВ у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться позначка «Х» та зазначається тип причини 02. При цьому у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000». Рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.
ПН за щоденними підсумками операцій Відповідно до оновленої редакції п.14 Порядку № 1307 у разі складання ПН за щоденними підсумками операцій (якщо ПН не було складено на ці операції) у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» такої ПН робиться помітка «Х» та зазначається тип причини «11». При цьому у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000». Рядок «Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта» не заповнюється.
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ РК
Допущення помилки в реквізитах заголовної частини ПН, зареєстрованої в ЄРПН, які не заважають ідентифікувати здійснену операцію постачальник (продавець) на дату виявлення такої помилки складає РК до ПН, в якому всі правильно заповнені реквізити ПН повторюються, а реквізит, в якому допущено помилки, заповнюється без помилок. При цьому таблична частина розділів А та Б такого РК не заповнюється.
Коригування кількісних та вартісних показників. 1. Показники рядка ПН, що коригується, зазначаються із знаком «-» окремо в кожній графі.
2. Додається(ються) новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками (за потреби), якому(им) присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в ПН.
3. Рядку ПН, що коригується, зазначеному із знаком «-», та новому(им) рядку(ам) з виправленими показниками присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 табличної частини РК (це, як зазначалося вище — новий реквізит РК), та наводиться однакова причина коригування. Кількість груп коригування у РК може бути необмежена.
графу 2 РК, у якій раніше вказувалась причина коригування (що зазначалася словами), тепер розбили на дві графи — 2.1 «Код причини» і 2.2 «№ з/п групи коригування». *Див. довідник умовних кодів причин коригування
Виправлення помилки у разі складання та реєстрації в ЄРПН двох і більше ПН на одну операцію постачальник має скласти РК до зайво складеної ПН у такому порядку:
§ у верхній лівій частині у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» зазначається тип причини «20», при цьому помітка «Х» не проставляється;
§ у заголовній частині РК у полі «до податкової накладної» вказується дата та номер зайво складеної ПН;
§ в інформаційному полі «Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної» зазначаються дані щодо правильно складеної та зареєстрованої в ЄРПН ПН;
§ в інформаційному полі «Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна» зазначаються дані щодо РК, складеного до зайво складеної ПН, яка зареєстрована в ЄРПН. Зазначене поле не заповнюється, якщо такий РК не складався.У разі складання РК з типом причини «20» до зайво складеної ПН, до якої раніше не складався РК, такий РК реєструє в ЄРПН отримувач (покупець). Якщо ж РК до зайвої ПН раніше складався, то такий РК реєструється продавцем. У цьому РК графи з 1 по 15 розділу Б та рядки розділу А не заповнюються.