main-logo

Нацбанк пропонує передбачити перехідний період для використання нових форм касових докуметів

Нацбанк пропонує надати можливість суб’єктам господарювання протягом шести місяців привести свою діяльність з використання форм первинного обліку касових операцій до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Нацбанку від 29.12.2017 р. № 148.

 Зокрема це стосується форм відомостей на виплату готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касових книг, книг обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та актів про результати інвентаризації наявних коштів.

 Протягом цього періоду редакційні відмінності форм первинного обліку не мають бути підставою для їх не застосування.

 Такий перехідний адаптаційний період дозволить суб’єктам господарювання використовувати раніше надруковані форми первинного обліку касових операцій.

 Про це йдеться у проекті постанови Правління Нацбанку “Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. № 148”, що пропонується для громадського обговорення.