main-logo

Готівкові обмеження!

Постанова Правління Національного банку України 29.12.2017 № 148 ПОЛОЖЕННЯ про ведення касових операцій у національній валюті в Українів Цей документ надає право суб’єктам господарювання проводити розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами:
— між собою — у розмірі до 10 тис. грн. включно;
— з фізичними особами — у розмірі до 50 тис. грн. включно.

З іншого боку, окремо встановлено обмеження для звичайних фізосіб. Їм п. 7 Положення № 148 надає право проводити розрахунки готівкою:
— із суб’єктами господарювання протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами — у розмірі до 50 тис. грн. включно;
— між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, — у розмірі до 50 тис. грн. включно.

Платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку;

Винятки з правил. Згідно з п. 8 Положення № 148 обмеження не стосуються:
1) розрахунків суб’єктів господарювання з бюджетами та державними цільовими фондами;
2) добровільних пожертвувань та благодійної допомоги;
3) використання готівки, виданої на відрядження.

Відповідальність
Згідно ст.163-15. КЗпАП
Порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів –
тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу – підприємця, посадових осіб юридичної особи від 100 до 200 нмгд(1700-3400 грн.)
Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, –
тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 нмгд ( 8500-17000 грн.)
Зверніть увагу, штраф для звичайних фіз.осіб не передбачено !
Згідно ст. 38. КЗпАП Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).