main-logo

Базою для сплати дивідендів є сума у гривні, а не її еквівалент в інвалюті, який зазначений у рішенні емітента (Лист НБУ від 26.11.2018 р. № 40-0006/63031)

При виплаті іноземному інвесторові дивідендів, зобов’язання у разі купівлі іноземної валюти потрібно перерахувати за фактичним курсом на дату операції з купівлі. А при виплаті дивідендів наявною (некупленою) іноземною валютою, відповідні зобов’язання у гривні потрібно перераховувати в іноземну валюту за курсом НБУ на дату здійснення такого перерахунку.